Markt- en wetkennis

Wallich & Matthes is vertrouwd met de financiële markt en het juridisch kader waarbinnen deze functioneert dat bepaald wordt door wet- en regelgeving, zoals de Wet FIDO, Europese aanbestedingswetten en de specifieke regels omtrent financiering in de sociale woningbouw, de gezondheidszorg en de onderwijssector.

Door intensief contact met instanties als het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de waarborgfondsen WFZ en WSW en de Nederlandse Zorg Autoriteit, is deze kennis altijd up-to-date.