Sterke marktpartijen

Steeds meer bedrijven hebben er behoefte aan, naast hun contacten met zakenbanken, ook direct met eindbeleggers samen te werken. Hierbij kan het zowel gaan om het benutten van liquiditeit als om het vinden van ruimte voor investeringen, dekking van tekorten of hypothecaire leningen.

Wallich & Matthes brengt overeenkomsten tot stand met sterke marktpartijen voor bedrijven in tal van sectoren. Dit brengt een nieuwe assemblagelijn binnen bereik voor een autofabrikant, een nieuwe drukpers voor een drukkerij of bijvoorbeeld nieuwe huisvesting voor een woningcorporatie.