MiFID

Door het Internationale karakter van Wallich Securities B.V. zijn alle policies in het Engels opgenomen

Wallich Securities B.V. is aangesloten bij Dutch Securities Institute.

Onder toezicht van: Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

LEI Nummer; 724500JMB3RYJHUC3Y18

Read More

Afdelingen

Fixed Income

De Securities Divisie van Wallich & Matthes heeft jarenlange ervaring en een bewezen track record in het creëren van liquiditeit in verschillende vastrentende waarden, zoals obligaties en onderhandse leningen. Hier fungeren wij als ‘principal’ broker ten behoeve van onze klanten.

Public Sector

De Publieke Sector Desk van Wallich & Matthes heeft meer dan 50 jaar ervaring in het arrangeren van zowel geborgde als ongeborgde financiering voor publieke sector instellingen zoals zorginstellingen, woningbouwverenigingen, lokale overheden en overheid gelieerde entiteiten.

Corporate Finance

De Corporate Finance Desk is een onafhankelijk intermediair, die liquiditeit creëert tussen geldnemers en kredietverstrekkers.