Onafhankelijk Intermediair

Wallich & Matthes is vanouds een Amsterdamse bemiddelaar met een bijzondere positie. Als maatgevend onafhankelijk intermediair met een wereldwijd netwerk en kantoren in Amsterdam en Stockholm, kunt u ons beschouwen als uw sleutel tot de internationale geld- en kapitaalmarkt: vastrentende kasstromen van één dag tot 30 jaar gestructureerd.